Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Zdalna próbna matura

Chętnych uczniów klas czwartych zapraszamy do udziału w zdalnej próbnej maturze.

Terminy poszczególnych egzaminów poniżej

harmonogram

Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne.

W związku z przejściem szkoły w tryb pracy zdalnej podajemy godziny  konsultacji pedagoga i psychologa szkolnego.
Zapraszamy do kontaktu przez e-dziennik, telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną. Dane teleadresowe zostały podane w formie wiadomości przez e-dziennik.

Magdalena Kaczmarzyk – pedagog szkolny

Poniedziałek 11.30 – 16.30
Wtorek 9.30 – 13.00
Środa 12.00  –16.00
Czwartek 8.00 – 12.30
Piątek 8.30 – 13.30

Dorota Ignasiak – psycholog szkolny

Poniedziałek 9.00 – 13.00
Wtorek 12.00 –  16.00
Środa 9.00  – 13.00
Czwartek 12.00 – 16.00
Piątek 11.00 – 15.00  


Instrukcja dla uczniów, którzy nie zdali egzaminu w sesji styczeń-luty 2020

 
Osoby, które chcą zdawać egzamin w sesji czerwiec 2020
Proszę pobrać deklarację 
Deklarację należy wypełnić,  własnoręcznie podpisać i przesłać na adres s.bloch@zsp1.edu.pl do 27.03.2020.
 
Ze wzgędu na dane osobowe zawarte w deklaracji, proszę plik skompresować z hasłem, a hasło przesłać w osobnym emailu.
Tematy e-maili: Nazwisko-imię, klasa, inne wiadomości nie będą otwierane.
 
potrzebne dane:
 
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (klasa 4Iw i 4 Ic)
E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych (klasa 4MEt - t. elektronik)
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń(klasa 4MEt - t. mechanik)
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (klasa 4Mt)
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (klasa 4E)
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (klasa 4H)
 
Wykaz pozostałych kwalifikacji:
E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych
E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 
w zawodach:
351203 technik informatyk
351103 technik teleinformatyk
311408 technik elektronik
311303 technik elektryk
311410 technik mechatronik
311504 technik mechanik
422402 technik hotelarstwa
 
Osoby, które nie zdały egzaminu i nie chcą go poprawiać
osoby te przesyłają - również drogą elektroniczną - podpisane własnorączenie oświadczenie że:
pomimo negatywnego wyniku z egzaminu w kwalifikacji . . . . .    zdawanego w sesji styczeń-luty 2020 nie będą go poprawiać w sesji czerwiec-lipiec 2020.
 
Osoby, które zamierzają jechać na wgląd do OKE DO ŁODZI

 

osoby te muszą złożyć wniosek:
 

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

Wyniki egzaminów zawodowych w sesji styczeń-luty 2020

W piatek 20 marca zostaną podane wyniki egzaminów zawodowych z sesji styczeń-luty 2020.

Wyniki będą przekazywane zdającym przez dziennik elektroniczny.

Proszę nie przychodzić do szkoły!

Osoby, które nie zdały egzaminu:

  • - mają 5 dni na złożenie deklaracji na poprawkę w sesji czerwiec-lipiec 2020,
  • - linki do druku deklaracji na egzamin zostaną przesłane drogą elektroniczną,
  • - wypełnioną deklarację należy odesłać na adres email: s.bloch@zsp1.edu.pl
  • - osoby, które nie chcą poprawiać egzaminu przesyłają - również drogą elektroniczną - informację, że pomimo negatywnego wyniku egzaminu nie będą przystępowały w sesji czerwiec-lipiec 2020 do egzaminu.

Kierownik kształcenia praktycznego

S.Błoch

Komunikat

prawo

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszonym przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ (wszystkie typy szkół) na bezpłatne wykłady z prawa.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez internet w godzinach porannych! Młodzieżowy Uniwersytet Prawa działa w ramach Akademii Prawa Krajowego i Międzynarodowego z siedzibą w Warszawie i prowadzi zajęcia pozalekcyjne z prawa dla dzieci i młodzieży.  

Zajęcia prowadzone będą od godziny:
10.00 - 10.45 dzieci
11.00- 13.00 młodzież

Wykłady są prowadzone przez prawników (adwokatów, radców prawnych etc).
Zapraszamy do udziału w zajęciach również całe szkoły!

BEZPŁATNE ZAJĘCIA będą odbywały się do dnia 25 marca 2020 r. Okres zajęć może być przedłużony o kolejny tydzień lub tygodnie w zależności od terminu powrotu dzieci i młodzieży do szkół. Stopniowo będziemy również zwiększali wymiar zajęć.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
 http://uniwersytetprawa.pl/uniwersytet-prawa-be...
Prosimy o udostępnienie informacji dla młodzieży tak aby w zajęciach mogło wziąć udział jak najwięcej dzieci. Rejestracji na zajęcia można dokonać indywidualnie na stronie lub w przypadku udziału przez szkołę zostanie udostępniony link aktywacyjny dla szkoły
Zajęcia są bezpłatne.

MŁODZIEŻOWY UNIWERSYTET PRAWA
 www uniwersytetprawa.pl
e.mail: sekretariat@uniwersytetprawa.pl

prawo2

Informacja dla maturzystów

Tegoroczni absolwenci zgłaszają się na egzamin maturalny z dowodem osobistym.
Absolwenci z lat poprzednich zgłaszają się na egzamin maturalny ze świadectwem ukończenia szkoły.

Harmonogram ustnego egzaminy maturalnego znajduje się w budynku A na pierwszym piętrze przy pokoju 11.

Harmonogram pisemnego  egzaminu maturalnego:


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

 

Konkurs fizyczny Eureka

W dniu 11 marca 2020 r. odbyła się w Naszej Szkole kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „EUREKA”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.  
W konkursie wzięło udział 19 uczniów z ośmiu klas ZSP nr 1. Uczestnicy musieli zmierzyć się z 30 pytaniami testowymi z różnych dziedzin fizyki oraz jednym pytaniem otwartym, które w tym roku było wyjątkowo proste, ponieważ dotyczyło zastosowania soczewek w życiu codziennym.
Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w Konkursie. Mamy nadzieję, że udział dostarczył Wam rozrywki umysłowej i przyczyni się do pogłębienia Waszej wiedzy z zakresu fizyki.
Koordynatorami konkursu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim są: wicedyrektor szkoły pani Jolanta Nikodemska oraz pan Dariusz Jachimowski.
Z niecierpliwością czekamy na wyniki, które będą ogłoszone w dniu 30.05.2020r.

001  002

Sprawozdanie z przeprowadzenia konkursu matematycznego w roku szkolnym 2019/2020

 

W dniu 19 lutego 2020 roku została przeprowadzona XV edycja konkursu „Najlepszy matematyk klas pierwszych”. Na 35 zakwalifikowanych, do konkursu przystąpiło 27 uczniów. Zwyciężył uczeń klasy I Mtp Łukasz Muskała, który otrzymał  z matematyki ocenę cząstkową celującą. Uczniowie, którzy zajęli miejsca  2-5 uzyskali z matematyki ocenę cząstkową bardzo dobrą. Ponadto pierwsza trójka otrzymała drobne nagrody rzeczowe i dyplomy uznania, które wręczył Dyrektor szkoły na apelu podsumowującym I semestr.


Wyniki konkursu  „Najlepszy matematyk klas pierwszych”

1. Muskała Łukasz    I Mtp    
2. Owczarek Mateusz    I Mtp    
3. Juszczak Kacper    I Mtp    
4. Słoń Mateusz    I I    
5. Janus Patryk    I Mtp    


Szkolna Komisja Konkursowa
Zespół nauczycieli matematyki

001  004

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl