Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Wyniki egzaminów zawodowych w sesji styczeń-luty 2020

W piatek 20 marca zostaną podane wyniki egzaminów zawodowych z sesji styczeń-luty 2020.

Wyniki będą przekazywane zdającym przez dziennik elektroniczny.

Proszę nie przychodzić do szkoły!

Osoby, które nie zdały egzaminu:

  • - mają 5 dni na złożenie deklaracji na poprawkę w sesji czerwiec-lipiec 2020,
  • - linki do druku deklaracji na egzamin zostaną przesłane drogą elektroniczną,
  • - wypełnioną deklarację należy odesłać na adres email: s.bloch@zsp1.edu.pl
  • - osoby, które nie chcą poprawiać egzaminu przesyłają - również drogą elektroniczną - informację, że pomimo negatywnego wyniku egzaminu nie będą przystępowały w sesji czerwiec-lipiec 2020 do egzaminu.

Kierownik kształcenia praktycznego

S.Błoch

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl