Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Kalendarzyk 2019

Kalendarzyk 2019
dla kandydatów do
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Tomaszowie Maz.

1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020   (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru)

od 13 maja do 25 czerwca 2019r. do godz.12.00

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – klasa wojskowa:

29 maja 2019r. godz.9:00 aula szkolna

Postępowanie uzupełniające:

1 sierpnia 2019 godzina 9.00 – aula szkolna

3. Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty:

od 21 czerwca  2019 do 25 czerwca 2019r. do godz. 12:00

4. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym:

16 lipca  2019r. do  godz. 12:00

5. Wydawanie skierowań na badania do lekarza medycyny pracy dla kandydatów z listy zakwalifikowanych:

do 18 lipca 2019r. do godz. 12:00

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a także zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu:

od 16 lipca 2019r. godz. 12:00

do 24 lipca 2019r. do godz. 12:00

7. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

lista ostateczna
25 lipca 2019r. do godz. 12:00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl